Maria Fagerberg

​Sa hej då till ännu en årgång studenter igår.Varje år är de...
Den här våren har jag påbörjat inlägg här om kvinnodage...
I debatten ska högre status, konkurrenskraftiga löner, bättr...
aktuellt

Avslutat ett manus till en roman med arbetstiteln "För grabbarna", jobbar med en ny romanidé som jag kallar "Sommarminnen".

Ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges Författarförbund.