Maria Fagerberg

Allting 2020 är annorlunda än alla andra år. Livet, vardagen...
DEN HÄR VÅREN TARFÖR MYCKET FÖR MÅNGAMÄNNISKOR MED HELA LIVE...
Det är helg.Jag har sprungit 19 kilometer tidigt på morgonen...
aktuellt

Avslutat ett manus till en roman med arbetstiteln "För grabbarna", jobbar med en ny romanidé som jag kallar "Sommarminnen".

Ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges Författarförbund.