Maria Fagerberg

2011 landade ett kuvert med vackert handskriven adress ...
30 oktober, och all I want for my birthday is sm-guld, Hurul...
Har du läst den här? frågar en elev och pekar på en av böcke...
aktuellt

Avslutat ett manus till en roman med arbetstiteln "För grabbarna", jobbar med en ny romanidé som jag kallar "Sommarminnen".

Ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges Författarförbund.